Voldoe aan alle eisen van de Wwft

Geautomatiseerd en cliëntvriendelijk

Boek een demo

Weten voor wie u werkt

U hoort, volgens de richtlijnen van de Wwft, te weten voor wie u werkt. Ook dient u ongebruikelijke transacties te melden. Hoe doet u dat zonder afbreuk te doen aan de cliëntrelatie én tijd te laten lekken? Regulatory Lab helpt u om zonder problemen aan alle Wwft eisen te voldoen. De cliënt levert alle informatie digitaal aan volgens een intuïtieve en cliëntvriendelijke flow en alle stappen worden vastgelegd. Handig voor een controle van de toezichthouder. U houdt het proces objectief, voorkomt boetes, heeft meer tijd voor uw cliënt en behoudt een warme cliëntrelatie.

Holdinga Matthijsen Kraak

Omdat wij zelf ondernemers zijn begrijpen wij als geen ander dat onze cliënten, veelal ondernemers, op een makkelijke en toegankelijke manier informatie inzake de Wwft uitvraag bij ons willen aanleveren. De applicatie van Regulatory Lab helpt ons enorm bij dit proces, er komt geen ubo-formulier meer aan te pas en wij kunnen ons snel richten op de inhoud van de zaak.

Holdinga Matthijsen Kraak

Rob Londeman (notaris)

VESPER Advocaten LLP

Met de tool van Regulatory Lab zijn wij in staat om snel en klantvriendelijk de gewenste informatie op te vragen bij onze cliënten, waarbij wij direct voldoen aan alle vereisten rondom Voda en Wwft. De applicatie helpt ons tevens om gedurende Covid-19, waarbij wij regelmatig vanuit huis werken, alle gewenste data consistent en veilig op te slaan.

VESPER Advocaten LLP

Vincent Wismans

Wat zijn onze features

U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen.

Lees meer

Objectiveren onboarding proces

De kennismaking met uw cliënt over de herkomst van vermogen, kan ongemakkelijk aanvoelen. Toch hoeft het onboarding proces de relatie niet te verstoren. Door dit proces te automatiseren wordt de cliëntacceptatie geobjectiveerd.

Lees meer

Audit trail acceptatieproces

Regulatory Lab zorgt dat alle stappen volledig en op een logische wijze worden geregistreerd. Hierdoor overlegt u tijdens een controle een audit trial voorzien van uitvoerig bewijsmateriaal.

Lees meer

Met een gerust hart thuiswerken

Door te werken met volledige geautomatiseerde processen en workflows is het ‘onboarden’ van een nieuwe cliënt appeltje eitje, ook vanuit huis. Daarbij maakt het niet uit of u of een collega dit onboarding proces opstart

Lees meer

Wwft inbedden

De eerste stap is het maken van een risico-analyse. Op basis van deze analyse schrijft u een beleid. Hierin omschrijft u welke stappen u neemt om aan de Wwft richtlijnen te voldoen. Zowel de analyse als het beleid dient u te overleggen met de toezichthouder. Hoe pakt u een risico-analyse en het schrijven van een beleid aan en hoe voldoet u aan het door u geschreven beleid? Regulatory helpt u bij alle stappen in dit proces. Regulatory Lab helpt u bij: 1. Risico-analyse 2. Beleidsplan 3. Automatiseren Wwft onboarding proces

We hebben verschillende modules

Wwft

De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen.

Lees meer

DAC6

Intermediairs - en in sommige gevallen belastingplichtigen – zijn verplicht om bepaalde potentieel fiscaal agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de fiscale autoriteiten. Met deze module voldoet u eenvoudig aan deze richtlijn.

Lees meer

Voda

De Voda module faciliteert de identificatie van uw cliënt en de verplichte vastlegging hiervan. Ook geeft de module realtime een overzicht van het aantal Voda zaken ten opzichte van Wwft zaken. Een verplichting voor alle advocaten.

Lees meer

Klaar voor de toezichthouder

Oeps, een controle van de toezichthouder. Kunt u een administratie opleveren waarin overzichtelijk staat welke procedure u gevolgd heeft? En ook aantonen wat uw overwegingen waren ten aanzien van uw cliëntacceptatie? Hoe u als organisatie aan de Wwft voldoet - en dat op een manier zodat uw cliëntrelatie niet wordt verstoord (maar zelfs wordt verbeterd) leest u in ons whitepaper.

Voldoe aan alle eisen van de Wwft

Geautomatiseerd en cliëntvriendelijk

Boek een demo