De Wwft risicoanalyse voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen

De verplichting voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen om ongebruikelijke transacties onder de antiwitwaswetgeving te melden moet het inherente risico van misbruik van het juridische systeem door criminelen voorkomen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bereikt dit evenwicht door rapportageverplichtingen in te voeren voor verdachte of ongebruikelijke betalingen met betrekking tot bepaalde transacties. Deze transacties hebben een hoog risico op misbruik.

Inzicht in ‘risico’

De meest algemeen geïdentificeerde risicocategorieën zijn: geografisch risico, cliëntrisico en transactie- of dossierrisico.

Op grond van de risicogebaseerde benadering uit de Wwft moeten advocaten, belastingadviseurs en notarissen het dossierrisico beoordelen. De Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) geeft aan dat bepaalde onroerendgoed- en bedrijfstransacties met betalingen van € 10.000 of meer gemeld moeten worden.

Overwegingen met betrekking tot geografische risico's en cliëntrisico's dienen in de praktijk ook genomen te worden. Het kantoor dient een risicoanalyse uit te voeren waaruit het kantoorbeleid wordt opgemaakt. Hierbij dienen landen en cliëntprofielen te worden benoemd.

Ter ondersteuning van de verplichte beoordeling worden verschillende openbare registers in het leven geroepen, waaronder het Nederlandse UBO-register.

Praktische richtlijnen van de FATF

De FATF heeft het volgende startpunt voorgesteld voor advocatenkantoren, juridische professionals en aanverwante dienstverleners om te voldoen aan de bestaande wettelijke verplichtingen:

1. Implementeer robuuste KYC-beleidsregels

U dient een solide cliëntacceptatie- en Know Your Customer procedure te hebben om ervoor te zorgen dat u de echte begunstigde van uw juridische diensten identificeert.

2. Ontwikkel beleid voor het accepteren van opdrachten

U moet de exacte aard van de diensten die u levert kennen en beschrijven. Alle diensten dienen te worden beoordeeld aan de hand van beleid om de mogelijkheid van het meewerken aan het verplaatsen of verdoezelen van de opbrengsten van misdrijven te voorkomen. Dit beleid dient bekend te zijn en aantoonbaar nageleefd te worden door alle medewerkers.


 

3. Begrijp de rationale van iedere transactie

Naast de reflectie op de mogelijkheid van misbruik van uw diensten, moet u ook rekening houden met de beweegredenen van uw cliënten - hetzij commercieel of persoonlijk – over waarom zij van uw diensten gebruik maken. Het begrijpen van deze keuzes kan het risico op misbruik verkleinen.

4. Identificeer ‘red flags’

U en uw kantoor moeten op de hoogte zijn van en alert zijn op veelvoorkomende red flags. Onder de WWFT bent u verplicht om specifieke, risicovolle transacties te melden. U heeft echter ook een ruime beoordelingsvrijheid om verdachte transacties te melden.

Uw interne beleid moet mogelijke red flags binnen aangeven die relevant zijn voor uw diensten en uw kantoor moet worden opgeleid om ze te herkennen.

5. Ontwikkel response acties

U moet procedures opstellen voor elk van de verschillende type onderzoek: standaard, vereenvoudigd of verscherpt. Deze procedures moeten de aard beschrijven van de onderzoeken die uw kantoor moet uitvoeren voor elk risicoprofiel, de vereiste documentatie en de ‘volgende stappen’ als een transactie of klant aanvullend onderzoek rechtvaardigt.

6. Documenteer uw aanpak

Al uw vragen en documenten die u stelt en verzamelt, moeten bewaard worden en toegankelijk zijn.

U kunt hier de volledige begeleiding van de FATF raadplegen.

Benieuwd naar de Wwft gerelateerde risico's voor uw kantoor?

De Wwft Risicoanalyse is een gratis service van Regulatory Lab. De scan duurt 3 minuten en doorloopt alle veelvoorkomende valkuilen en beheersmaatregelen bij de nakoming van de Wwft. U ontvangt van ons:

  • een toegespitste organisatieschets
  • een risico profiel van uw organisatie
  • de directe verbeterpunten
  • Een overzicht van de passende beheersmaatregelen

Neem de risico analyse hier af.

Regulatory Lab automatiseert interne Wwft-processen

Met de innovatieve geautomatiseerde software van Regulatory Lab is het eenvoudig om de praktische richtlijnen van de FATF in uw bedrijf te integreren.

Uw eigen beleid en processen worden geïntegreerd in onze software, zodat ze compliant en robuust zijn. De software stelt u vervolgens in staat om uw KYC en due diligence-vereisten te benaderen als een ‘checklist’.

U en uw kantoor weten altijd zeker wat er gedaan dient te worden, terwijl onze technologie ervoor zorgt dat je nooit een stap mist. Bovendien wordt alle documentatie veilig opgeslagen en is deze gemakkelijk toegankelijk, zodat u geen repetitief werk hoeft te doen dat u anders zou moeten doen.

Plan hier een snelle, vrijblijvende demo in.

wwft risicoanalyse