Eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren

Legal Tech meets Education, de eerste volledige Wwft-oplossing voor advocatenkantoren: Regulatory Lab gaat samenwerken met Advius
  
Regulatory Lab en Advius advies en compliance voor de advocatuur hebben de handen ineen geslagen om advocatenkantoren, notariskantoren en fiscalisten te ondersteunen bij het management van Wwft-zaken en Wwft-risico’s. Regulatory Lab automatiseert de onboarding en monitoring van transacties, Advius verzorgt de opleidingen. 
 
Advius is een initiatief van Bas Martens (Delissen Martens advocaten, Den Haag) en Suzanne Hendrickx (SHE Legal, Leiden), Regulatory Lab is een initiatief van Joost Tulkens en Pieter Hallebeek.

De door Regulatory Lab ontwikkelde software stelt de juridische beroepsbeoefenaar in staat om op een transparante en klantvriendelijke manier te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft in de breedste zin des woords. Naast identificatie en verificatie van de cliënt en de UBO faciliteert de software het beoordelen van de transactie aan de hand van externe bronnen zoals sanctielijsten, jurisprudentie, diverse leidraden en publicaties.  Naast het leveren van software assisteert Regulatory Lab ook bij het maken van een risico-analyse en het opstellen van kantoorbeleid voor advocatenkantoren. Advius verzorgt de bijpassende opleidingen en trainingen om een Wwft-zaak als zodanig te herkennen, op de juiste wijze te monitoren en de kantoororganisatie voor te bereiden op veranderende regelgeving.
 
Joost Tulkens/Pieter Hallebeek: ‘Bij veel kantoren is het onboarden van nieuwe cliënten en daarbij het continu blijven voldoen aan veranderende regelgeving een inefficiënt, handmatig proces. Met name door de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wwft per 25 juli 2018 hebben veel notarissen, advocaten en fiscalisten moeite met de nieuwe begrippen en aangescherpte eisen. De daaruit voortvloeiende foutmarge, het verscherpte toezicht en het gebrek aan een uniforme werkwijze hebben ons aangezet tot het ontwikkelen van een programma, speciaal voor het notariaat, de advocatuur en fiscalisten om de onboarding van cliënten te vereenvoudigen en te verbeteren. Samen met Advius zijn wij in staat om advocaten, fiscalisten en notarissen een totaaloplossing te bieden waarbij aan alle verplichtingen volgend uit de Wwft kan worden voldaan'
 
Bas Martens/Suzanne Hendrickx: ‘Wij verzorgen in-house Wwft-opleidingen voor advocatenkantoren en voor cursusinstituten. Wij bieden de keuze uit een basiscursus, een verdiepingscursus, of een aparte training voor ondersteunende staf, zoals de financiële administratie en het secretariaat. Daarnaast adviseren wij advocatenkantoren bij het ontwikkelen van een strategie om Wwft-zaken te monitoren en de juiste keuzes te maken. Het softwareprogramma van Regulatory Lab in combinatie met onze cursussen geeft advocatenkantoren de mogelijkheid om hun Wwft-strategie te professionaliseren door een uniforme behandeling van zaken met goed opgeleide mensen. Wij volgen de nationale en internationale regelgeving op de voet en komen tegemoet aan de wens van advocatenkantoren om hun organisatie te professionaliseren en te voldoen aan de aangescherpte verplichtingen uit de Wwft. 

Benieuwd naar de praktische implicaties van de Wwft op uw bedrijf? Download de Regulatory Lab complete gids Wwft

De gids bevat:

- De meest voorkomende valkuilen in de uitvoering

- Een vlekkeloos onboarding proces

- De complete Wwft checklist

- De best/worst case scenario's

- De compliance automatiseringsmogelijkheden

Bereid u optimaal voor op de toezichthouder en download de gids hier.