Heeft u reeds nagedacht over de herbeoordeling van lopende dossiers na implementatie van de 4e Antiwitwasrichtlijn?

Heeft u reeds nagedacht over de herbeoordeling van lopende dossiers na implementatie van de 4e Antiwitwasrichtlijn?

Als gevolg van de implementatie van de 4e richtlijn wordt van de Wwft-plichtige beroepsbeoefenaren verwacht dat zij lopende dossiers herbeoordelen. Deze herbeoordeling dient op een risicogebaseerde manier plaats te vinden. Startpunt hierbij is de huidige Wwft met de verplichting tot aanvullend onderzoek ten aanzien van de wijzigingen die door de implementatie van de 4e richtlijn worden geintroduceerd. Door het brede scala van veranderingen, waaronder dus ook een nieuwe risicobeoordeling, beperking van vereenvoudigd toezicht en uitbreiding van de PEP definitie, zal het opvragen en verzamelen van aanvullende informatie, alsmede het vastleggen daarvan behoorlijk veel impact hebben. In de praktijk zal dit betekenen dat alle lopende dossiers dus weer volledig bekeken dienen te worden.