Lastenverzwaring door de Vierde Anti-Witwasrichtlijn.

Zoals ook erkend door de wetgever in haar concept memorie van toelichting zal de nieuwe Wwft leiden tot een lastenverzwaring voor de instellingen die binnen de reikwijdte van de wet vallen. Het gaat hier naast banken en andere financiële ondernemingen om ruim 92,000 natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als verkoper van goederen (dit is een schatting van de wetgever). De impact van deze lastenverzwaring wordt groot geacht doordat er een verscherping van de regels plaatsvindt in combinatie met toenemende focus op de risicogebaseerde aanpak alsmede op de transactie.

De wetgever maakt in haar memorie berekeningen op basis van uurtarieven en te besteden uren, de vraag is of deze realistisch zijn. In de praktijk worden hogere tarieven betaald en er veranderen nogal wat bepalingen die tot extra aandacht en dus uren leiden. Zo verdwijnt het vereenvoudigd onderzoek, is er een uitbreiding van de UBO en PEP definitie, is er verhoogde aandacht voor de transactie en wordt er van de instellingen verwacht dat zij op basis van de nieuwe richtlijn een nieuwe beoordeling maken van lopende dossiers. Dit is slechts een greep uit het scala van veranderingen. Door al deze nieuwe bepalingen, open normen en beperkte uitleg lijkt de kans op fouten groter.

Als gevolg van bovenstaande zal er meer behoefte zijn aan ondersteuning en efficiënte oplossingen. Ondersteuning in het maken van de juiste afwegingen, vastlegging van de transactie en in het faciliteren van een uniforme invulling van de normen binnen instellingen en beroepsgroepen. Efficiënte oplossingen zullen gezocht worden in de automatisering van processen waarbij Wwft-specifieke eisen voor de bepaalde instellingen en klantvriendelijkheid een belangrijke rol gaan spelen.

Benieuwd naar de praktische implicaties van de Wwft op uw bedrijf? Download de Regulatory Lab complete gids Wwft

De gids bevat:

- De meest voorkomende valkuilen in de uitvoering

- Een vlekkeloos onboarding proces

- De complete Wwft checklist

- De best/worst case scenario's

- De compliance automatiseringsmogelijkheden

Bereid u optimaal voor op de toezichthouder en download de gids hier.