Witwassen in Nederland: de vereisten voor het Wwft cliëntenonderzoek

Integriteit vormt een kernbepaling binnen advocatuur. Toch lopen advocaten en notarissen in Nederland niet voorop in het melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Nederlandse advocaten rapporteerden tussen 2016-2018 slechts 44 ongebruikelijke transacties, terwijl notarissen in die periode net geen 2000 transacties meldden. Ter vergelijking: in 2015 meldden Italiaanse advocaten 1203 ongebruikelijke transacties.

Dus, hoe kan dit beter? Het begint met uw onboarding-proces.

Identificatie van uw cliënt volgens de Wwft

U bent verplicht uw cliënt te identificeren als u onder andere een van de volgende diensten levert:

  • Verkoop en aankoop van onroerend goed;
  • Beheer van bepaalde activa;
  • Oprichting en beheer van bedrijven;
  • Aan- of verkoop van een bedrijf; of
  • Vestigen van hypotheek op onroerend goed.

De verificatie van de gegevens zal moeten plaatsvinden voordat u aanvangt met dienstverlening.

Als professionele dienstverlener dient u zich terdege bewust te zijn van uw Wwft verplichtingen en moet u ervoor zorgen dat u zich daaraan houdt. Indien u nalaat een melding ongebruikelijke transactie te doen terwijl u wel een melding had moeten doen, loopt u een serieus risico op een mogelijke boete, tuchtrechtelijke maatregel en/of strafrechtelijk onderzoek.

Dit is extra zorgwekkend sinds het Transparency Europe Report 2017 "Under the Shell: beëindiging van het witwassen van geld in Europa" constateerde dat veel Wwft-plichtige instellingen in Nederland zicht niet genoeg bewust zijn van potentiële Wwft risico’s.

Opnieuw beoordelen als gevolg van aangescherpte Wwft-richtlijn

U dient niet alleen uw potentiële cliënten te identificeren voordat u aanvangt met dienstverlening, maar mogelijk moet u ook uw huidige cliënten met doorlopende opdrachten opnieuw tegen het licht houden om te beoordelen of u nog voldoet aan de aangescherpte Wwft richtlijn.

Dit speelde eerder ook bij de implementatie van de 4e Wwft richtlijn en kan zeker in de toekomst opnieuw gebeuren. De aangescherpte regels uit de richtlijn voor het cliëntenonderzoek zorgen voor een enorme extra administratieve last voor notarissen- en advocatenkantoren, aangezien al hun doorlopende dossiers opnieuw beoordeeld moesten worden om te voldoen aan de nieuwe richtlijn.

Kunt u vertrouwen op verklaringen van uw cliënt?

Een notaris heeft onlangs een melding ongebruikelijke transactie gedaan ten aanzien van een cliënt die getracht heeft een besloten vennootschap op te richten die waarschijnlijk voor criminele doeleinden zou worden gebruikt. De potentiële cliënt meldde dat hij huishoudelijke artikelen wilde gaan verkopen terwijl hij in werkelijkheid waarschijnlijk verdovende middelen zou hebben verkocht. Als de notaris enkel op de verklaringen van de cliënt had vertrouwd zou hij niet de poging tot witwassen van gelden hebben gedetecteerd.

Het is uiteraard niet heel waarschijnlijk dat uw cliënt naar u toe komt en aangeeft dat hij voornemens is om geld te gaan witwassen..

De Wwft vereist dat u uw eigen onderzoek uitvoert. Dit betekent dat u moet vertrouwen op uw eigen onderzoeksresultaten wanneer u uw cliënten identificeert en beoordeelt.

Documentatie vereist om de identiteit van uw klant te verifiëren

Uw potentiële cliënten dienen een identiteitsbewijs te overleggen. Dit kan persoonlijk of online worden gedaan. Voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen moet de verstrekte documentatie verifieerbaar zijn via onafhankelijke bronnen en databases.

Hoe verifieert u informatie over uw cliënten?

U dient de gegevens van uw cliënten voortdurend te controleren aan de hand van de Nederlandse, Europese en VN sanctielijsten om vast te stellen of u mogelijk te maken heeft met een gesanctioneerde persoon of organisatie. De informatie op deze lijsten verandert continue, dus u dient ervoor te zorgen dat u de lijsten voortdurend in de gaten houdt.

Benieuwd naar de praktische implicaties van de Wwft op uw bedrijf? Download de Regulatory Lab complete gids Wwft

De gids bevat:

- De meest voorkomende valkuilen in de uitvoering

- Een vlekkeloos onboarding proces

- De complete Wwft checklist

- De best/worst case scenario's

- De compliance automatiseringsmogelijkheden

Bereid u optimaal voor op de toezichthouder en download de gids hier.

Wwft cliëntenonderzoek uitbesteden

U kunt uw cliënt onderzoek uitbesteden. Het blijft echter volledig uw eigen verantwoordelijkheid richting toezichthouders. We hebben een betere oplossing: automatiseer uw client onboarding.

Regulatory Lab biedt een geautomatiseerde service die is ontworpen speciaal voor notarissen, advocaten en belastingadviseurs om nieuwe (en bestaande) cliënten snel te kunnen onboarden en te voldoen aan de Wwft.

Onze state-of-the-art technologie automatiseert het volledige onboarding proces van uw cliënten en om te voldoen aan de Wwft, voorziet in een volledige audit trail voor als de toezichthouder langs komt en zorgt voor een significante lastenverlichting.

Onze technologie is altijd up-to-date in overeenstemming met de meeste recente wettelijke vereisten. Bovendien is het proces volledig afgestemd op uw interne proces en beleid, dus met gebruik van de software bouwt u een excellente relatie op met uw cliënt.

Neem contact op voor meer informatie.

clientenonderzoek wwft - sign