Wwft check voor belastingadviseurs

Maak van de Wwft nood een deugd

Wwft software belastingadviseurs

Er wordt aan alle kanten aan u getrokken om openheid van zaken, rondom uw relatie met u cliënt, te geven. Niet alleen door de Wwft, maar ook door Europese wetgeving - denk DAC6 -, wordt fiscale transparantie van u verwacht. Alle ongebruikelijke transacties binnen het Wwft proces dient u te signaleren. Bovendien moet u deze verder onderzoeken en registreren. Een lastige klus, aangezien u de vertrouwensband met uw cliënt niet wilt beschadigen.

Automatiseren en objectiveren van het ‘onboardings proces’ van cliënten biedt fiscalisten en belastingadviseurs uitkomst. Door deze Wwft controle te automatiseren, gaat het Wwft cliëntonderzoek niet alleen sneller, maar voelt deze ook stukken comfortabeler aan. Voor u én uw cliënt. Bovendien houdt u meer tijd over voor zaken waarvan u gelukkig wordt. Terwijl u voldoet aan de complexe eisen van de Wwft wet.

Modules voor belastingadviseurs

Wwft

De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen.

DAC6

Intermediairs - en in sommige gevallen belastingplichtigen – zijn verplicht om bepaalde potentieel fiscaal agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de fiscale autoriteiten. Met deze module voldoet u eenvoudig aan deze richtlijn.

U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen. Deze, vaak in PDF uitgestuurde, formulieren zijn vanaf nu verleden tijd. Het automatiseren en objectiveren van dit proces voorkomt frustratie bij u én uw cliënt. Het digitale proces van Regulatory Lab bevat alle eisen die volgen uit de Wwft en wordt geupdate in het geval van wetswijzigingen. U bespaart tijd en geld en werkt altijd conform de laatste wetgeving.

FAQ

Genereert de applicatie een overzicht voor de toezichthouder?
Ja, de applicatie genereert een gedetailleerd overzicht met alle relevante informatie voor de toezichthouder.
Wordt de Wwft content up to date gehouden?
Ja, de applicatie wordt up to date gehouden. In het geval van wetswijzigingen wordt de applicatie overeenkomstig aangepast.
Is de applicatie alleen voor grote kantoren?
Nee, de applicatie is geschikt voor zowel kleine, middelgrote als grote kantoren.
Checkt de applicatie ook op sancties?
Ja, de applicatie checkt en monitort op alle verplichte sanctielijsten, de VN, EU en NL lijsten. Daarnaast worden ook de hoog risico landenlijsten gecheckt en gemonitord. Zo hoeft u zich niet meer te abonneren op dure leveranciers waar u namen kunt checken en handmatig checken is verleden tijd.
Zijn de dossiers gescheiden van de zaakdossiers?
Ja, de Wwft en Voda informatie wordt separaat opgeslagen.

Meer te weten komen over de Wwft check voor belastingadviseurs en onze software?

Vind hier meer FAQs en onze whitepapers.

Meer informatie