AML directive uitgelegd

June 17th, 2021

AML (Anti Money Laundering) is de term voor de internationale wetgeving waarop de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gebaseerd. Op Europees niveau staat deze regelgeving bekend als de 5th AML directive. Wat deze wetgeving inhoudt en hoe deze in verhouding staat tot de Wwft leggen wij u hieronder uit.


AML directive: de betekenis

AML staat dus voor Anti Money Laundering. Voorheen was het uitvoeren van een anti-witwasbeleid zelfsturend. Door de invoering van een Europese en landelijke wetgeving worden organisaties verplicht om relaties te controleren op witwaspraktijken. Op Europees niveau heet deze regelgeving de Fifth Anti Money Laundering Directive (5AMLD). Hierin zijn op Europees niveau de richtlijnen voor witwaspraktijken vastgelegd. Vanuit deze richtlijnen zijn EU-landen verplicht deze in de eigen wetgeving door te voeren.


In Nederland zijn deze uitgangspunten vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Valt u als organisatie onder de Wwft dan moet u een Customer Due Diligence (CDD) check doen bij uw zakenrelaties. Hierbij staat het KYC beleid centraal.


Enkele AML directive feiten op een rij:

  • Steeds meer organisaties zetten AML hoog op de prioriteitenlijst om reputatieschade te voorkomen.
  • Niet alleen de financiële sector, ook andere sectoren zoals vastgoed en de juridische sector pakken AML serieus aan. 
  • Organisaties richten zich vooral op de voorkant van hun processen. Denk aan klantacceptatie en klant onboarding processen. Toch zien we steeds meer organisaties de aandacht verleggen naar een constante monitoring van klanten.
  • Er is een landelijk UBO-register waarin organisaties de personen die belanghebbend zijn in de onderneming dienen te registereren. Dit register maakt deel uit van de KvK.
  • Is 4th AML directive de voorloper van de 5th AML directive? 

Is 4th AML directive de voorloper van de 5th AML directive?

Zoekt u op internet naar AML dan leest u vooral veel over de 4th of Fourth AML directive. Toch kent deze wetgeving een update, namelijk: De AMLD5,  de fifth Anti-Money Laundering directive. Per 2020 is de AML in Nederland van kracht in de vorm van Wwft. De belangrijkste reden voor de vijfde update is de opkomst van technologie voor de financiële sector (Fintech) waarvoor digitale valuta (crypto) wordt gebruikt. Dit is een erg interessante valuta voor criminelen.


Wat is het verschil tussen een AML check en een UBO check?

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Hierover leest u op deze pagina meer. Een AML check is een compliance check op deze persoon, de UBO. Hierin onderzoekt u, op financieel vlak, of de uiteindelijke belanghebbende van uw zakelijke relatie betrokken is bij witwaspraktijken.


Regulatory Lab voor AML directive

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. Regulatory Lab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Maak een afspraak