Sanctiewet: het belang

June 17th, 2021

De Sanctiewet stamt uit 1977 en is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. Binnen deze wet voert Nederland de sancties uit die internationaal in de verenigde Naties en Europese Unie van kracht zijn. Voor organisaties die onder deze wet vallen, betekent het dat zij nieuwe en bestaande cliënten moeten identificeren. Tevens dienen zij na te gaan of er sancties tegen hen lopen. De Sanctiewet is complex. Op deze pagina geven we helderheid.

Verplichte periodieke controle

Periodieke controle is volgens de Sanctiewet verplicht. Het is daarom van belang een beleid te omschrijven. Zo dient u bij de controle van de identiteit van cliënten na te gaan wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een zakelijke relatie is. Daarna dient u te controleren of er sancties tegen deze belanghebbende bestaan. Dat checkt u aan de hand van sanctielijsten. Ook checkt u of deze persoon negatief in de publiciteit heeft gestaan.

Wie houdt er toezicht op de Sanctiewet?

Deze rol is weggelegd voor de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij houden toezicht via de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977. De Nederlandsche Bank beoordeelt vooral of de maatregelen die genomen zijn, ook toereikend zijn. U dient de DNB over uw controles direct te informeren.

Aan welke sancties moet u denken?

In het geval een cliënt verdacht blijkt dan kunnen er verschillende sancties worden opgelegd. De sanctieregelingen staan op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Rijksoverheid. Enkele sancties zijn: 

  • het bevriezen van activa en tegoeden;
  • een verbod op het ter beschikking stellen van financiële middelen en;
  • een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten.

Regulatory Lab voor het voldoen aan de Sanctiewet

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft en dus de Sanctiewet na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. Regulatory Lab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Maak een afspraak