Omschrijving

Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

Als gevolg van de implementatie van de 4e richtlijn wordt van de Wwft-plichtige beroepsbeoefenaren verwacht dat zij lopende dossiers herbeoordelen. Deze herbeoordeling dient op een risicogebaseerde manier plaats te vinden. Startpunt hierbij is de huidige Wwft met de verplichting tot aanvullend onderzoek ten aanzien van de wijzigingen die door de implementatie van de 4e richtlijn worden geintroduceerd. Door het brede scala van veranderingen, waaronder dus ook een nieuwe risicobeoordeling, beperking van vereenvoudigd toezicht en uitbreiding van de PEP definitie, zal het opvragen en verzamelen van aanvullende informatie, alsmede het vastleggen daarvan behoorlijk veel impact hebben. In de praktijk zal dit betekenen dat alle lopende dossiers dus weer volledig bekeken dienen te worden.


Hoe herbeoordeelt u lopende dossiers volgens de 4e Anti-witwasrichtlijn?

Na implementatie van de 4e richtlijn wordt van de Wwft-plichtige beroepsbeoefenaren verwacht dat zij lopende dossiers herbeoordelen. Deze herbeoordeling dient op een risicogebaseerde manier plaats te vinden. Startpunt hierbij is de huidige Wwft met de verplichting tot aanvullend onderzoek ten aanzien van de wijzigingen die door de implementatie van de 4e richtlijn worden geïntroduceerd. Door het brede scala van veranderingen, waaronder dus ook een nieuwe risicobeoordeling, beperking van vereenvoudigd toezicht en uitbreiding van de PEP definitie, zal het opvragen en verzamelen van aanvullende informatie, alsmede het vastleggen daarvan behoorlijk veel impact hebben. In de praktijk zal dit betekenen dat alle lopende dossiers dus weer volledig bekeken dienen te worden.


Benieuwd naar de praktische implicaties van de Wwft op uw bedrijf? Download de Regulatory Lab complete gids Wwft

De gids bevat:


  • De meest voorkomende valkuilen in de uitvoering

  • Een vlekkeloos onboarding proces

  • De complete Wwft checklist

  • De best/worst case scenario's

  • De compliance automatiseringsmogelijkheden