Lees hier onze verhalen

Blogs

Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren

Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren

22-04-2021
Dit blog gaat over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en over de mogelijke maatregelen om risico’s te mitigeren.
Lees meer
Uitbesteding van cliëntenonderzoek volgens de Wwft

Uitbesteding van cliëntenonderzoek volgens de Wwft

22-04-2021
Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de Vierde Anti-Witwasrichtlijn ondertekend. Deze leidt in Nederland tot aanscherping van de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heeft ingrijpende gevolgen voor de plichtige instellingen en hun bedrijfsprocessen.
Lees meer
Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

22-04-2021
Als gevolg van de implementatie van de 4e richtlijn wordt van de Wwft-plichtige beroepsbeoefenaren verwacht dat zij lopende dossiers herbeoordelen. Deze herbeoordeling dient op een risicogebaseerde manier plaats te vinden.
Lees meer