Wwft check voor notarissen

Objectief voldoen aan de Wwft

Wwft software notarissen

U wordt tijdens een Wwft check geacht alle bij een akte betrokken partijen te identificeren en te verifiëren. Daarnaast dient u ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Het is uw taak om kritisch door te vragen en te zorgen voor een gedetailleerde vastlegging van onderbouwende documentatie. Binnen het Wwft proces dient ook aandacht te worden besteed aan vennootschapsstructuren, waarderingen en geldstromen. Denk ook aan titels, gebruik van uw derdengeldenrekening en de herkomst van de gebruikte gelden.

U heeft dus als notaris te maken met lastige eisen die u vanuit de Wwft worden opgelegd. Hoe voldoet u als notaris efficiënt aan de Wwft zonder uw cliënt te overvragen en uw vertrouwensband te verstoren? Regulatory Lab biedt software om het Wwft proces te automatiseren. Hierdoor wordt de cliëntacceptatie geobjectiveerd en zal het onboarding proces stukken comfortabeler aanvoelen. Voor u én uw cliënt. Door alle door de Wwft vereiste werkzaamheden digitaal te stroomlijnen houdt u bovendien meer tijd over voor andere zaken.

Modules voor notarissen

Wwft

De Wwft module ondersteunt u bij de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. De module zorgt tevens voor vastlegging en audit trail van alle noodzakelijke stappen.

DAC6

Intermediairs - en in sommige gevallen belastingplichtigen – zijn verplicht om bepaalde potentieel fiscaal agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de fiscale autoriteiten. Met deze module voldoet u eenvoudig aan deze richtlijn.

U bent verlost van UBO formulieren

Door uw Wwft proces volledig digitaal, conform geautomatiseerde workflows, in te richten bent u definitief verlost van het werken met tijdrovende UBO verklaringen. Deze, vaak in PDF uitgestuurde, formulieren zijn vanaf nu verleden tijd. Het automatiseren en objectiveren van dit proces voorkomt frustratie bij u én uw cliënt. Het digitale proces van Regulatory Lab bevat alle eisen die volgen uit de Wwft en wordt geupdate in het geval van wetswijzigingen. U bespaart tijd en geld en werkt altijd conform de laatste wetgeving.

FAQ

Genereert de applicatie een overzicht voor de toezichthouder?
Ja, de applicatie genereert een gedetailleerd overzicht met alle relevante informatie voor de toezichthouder.
Wordt de Wwft content up to date gehouden?
Ja, de applicatie wordt up to date gehouden. In het geval van wetswijzigingen wordt de applicatie overeenkomstig aangepast.
Is de applicatie alleen voor grote kantoren?
Nee, de applicatie is geschikt voor zowel kleine, middelgrote als grote kantoren.
Checkt de applicatie ook op sancties?
Ja, de applicatie checkt en monitort op alle verplichte sanctielijsten, de VN, EU en NL lijsten. Daarnaast worden ook de hoog risico landenlijsten gecheckt en gemonitord. Zo hoeft u zich niet meer te abonneren op dure leveranciers waar u namen kunt checken en handmatig checken is verleden tijd.
Voldoe ik hiermee ook aan de AVG-richtlijnen?
Informatie die u opvraagt in het kader van de Wwft mag u opslaan en bewaren, maar niet voor andere doeleinden gebruiken. De Wwft compliance software zorgt ervoor dat deze informatie gescheiden wordt opgeslagen. Data komt niet in andere applicaties, zoals een dossieradministratie- of CRM-applicatie terecht. Zo voldoet u niet alleen aan de Wwft, maar ook aan de AVG richtlijnen.

Meer te weten komen over de Wwft check voor notarissen en onze software?

Vind hier meer FAQs en onze whitepapers.

Lees meer