Blogs

Lees hier onze verhalen

Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

26-01-2021
Als gevolg van de implementatie van de 4e richtlijn wordt van de Wwft-plichtige beroepsbeoefenaren verwacht dat zij lopende dossiers herbeoordelen. Deze herbeoordeling dient op een risicogebaseerde manier plaats te vinden.
Lees meer
Uitbesteding van cliëntenonderzoek volgens de Wwft

Uitbesteding van cliëntenonderzoek volgens de Wwft

26-01-2021
Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de Vierde Anti-Witwasrichtlijn ondertekend. Deze leidt in Nederland tot aanscherping van de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heeft ingrijpende gevolgen voor de plichtige instellingen en hun bedrijfsprocessen.
Lees meer