U heeft een brief van de Deken of BFT ontvangen?

Wij kunnen u helpen

Vraag nu de assessment aan.

Het wordt steeds moeilijker om als organisatie te voldoen aan de Wwft. Naast ID-verificatie moeten klanten ook op sanctie- en PEP-lijsten gecontroleerd worden. Dat moet makkelijker kunnen, vinden wij. 

Wij kunnen u in 30min helpen om inzicht te krijgen wat u het beste kan doen om goed voorbereid te zijn:

  1. Gesprek van 30 min
  2. Binnen 1 werkdag een risico rapport
  3. Vervolg afspraak om acties te bepalen

Vraag een gratis risico assessment aan bij onze experts.


Holdinga Matthijssen Kraak

Omdat wij zelf ondernemers zijn begrijpen wij als geen ander dat onze cliënten, veelal ondernemers, op een makkelijke en toegankelijke manier informatie inzake de Wwft uitvraag bij ons willen aanleveren. De applicatie van Regulatory Lab helpt ons enorm bij dit proces, er komt geen ubo-formulier meer aan te pas en wij kunnen ons snel richten op de inhoud van de zaak.

Holdinga Matthijssen Kraak

Rob Londeman (notaris)

VESPER Advocaten LLP

Met de tool van Regulatory Lab zijn wij in staat om snel en klantvriendelijk de gewenste informatie op te vragen bij onze cliënten, waarbij wij direct voldoen aan alle vereisten rondom Voda en Wwft. De applicatie helpt ons tevens om gedurende Covid-19, waarbij wij regelmatig vanuit huis werken, alle gewenste data consistent en veilig op te slaan.

VESPER Advocaten LLP

Vincent Wismans

Wilt u liever een demo van onze software?

Neem contact op
Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

Herbeoordeling van dossiers volgens de Antiwitwasrichtlijn

03-03-2021
Als gevolg van de implementatie van de 4e richtlijn wordt van de Wwft-plichtige beroepsbeoefenaren verwacht dat zij lopende dossiers herbeoordelen. Deze herbeoordeling dient op een risicogebaseerde manier plaats te vinden.
Lees meer
Uitbesteding van cliëntenonderzoek volgens de Wwft

Uitbesteding van cliëntenonderzoek volgens de Wwft

03-03-2021
Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de Vierde Anti-Witwasrichtlijn ondertekend. Deze leidt in Nederland tot aanscherping van de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heeft ingrijpende gevolgen voor de plichtige instellingen en hun bedrijfsprocessen.
Lees meer