Privacyverklaring

Wat is Regulatory Lab?

Regulatory Lab is een innovatieve start-up die zich bezighoudt met het ontwikkelen van state of the art software en aanverwante diensten voor de juridische dienstverlener. Wij ontwikkelen onze software en diensten vanuit de overtuiging dat goede en efficiënte on-boarding van cliënten het begin is van een optimale cliëntrelatie. Daarbij leveren wij een waardevolle bijdrage aan de integriteit van het rechtsstelsel en versterken we de poortwachters ervan.

 

Onze visie op privacy

Regulatory Lab houdt zich bezig met toezicht en handhaving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd en het gebruik van persoonsgegevens reguleert, speelt in de groeiende digitale wereld een grote rol op het gebied van toezicht en handhaving. Regulatory Lab ziet privacy en gegevensbescherming als een essentieel onderdeel van hun dienstverlening en iets dat zonder meer op orde dient te zijn. Regulatory Lab gebruikt persoonsgegevens via haar website door het verzamelen van informatie via cookies en als bezoekers het contactformulier gebruiken. Regulatory Lab doet dit immer zorgvuldig en in lijn met de wet. 

 

Contactgegevens

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Regulatory Lab is verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerkingen die worden uitgevoerd via onze webpagina. Reguatory Lab is voor deze verwerkingen verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en de overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

 

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over iemand of informatie die naar één persoon te herleiden is. ´Verwerken´ is alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Ook het louter raadplegen van persoonsgegevens is een verwerking. Dit privacystatement legt uit hoe Regulatory Lab jouw persoonsgegevens veilig verwerkt via de website in overeenstemming met wet- en regelgeving. 

 

Waarom, hoe en wat verwerkt Regulatory Lab?

Contactformulier

Indien een bezoeker van onze websiteadvies, meer informatie of een demo wenst kan hij of zij contact met ons opnemen via het contactformulier. Regulatory Lab verwerkt dan deze persoonsgegevens. Het doel hiervan is het voorzien van de betrokkene in de gewenste informatie. Alleen hiervoor zal Regulatory Lab de aan haar gegeven persoonsgegevens gebruiken. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. Dit geeft de betrokkene bij het zoeken van contact.
Regulatory Lab is zich bewust van de gevoeligheid van de open velden in het contactformulier. Daarom gaat zij altijd na of de persoonsgegevens die aan haar worden aangeleverd noodzakelijk zijn om de informatieaanvraag te beantwoorden. Als dat niet zo is, worden die gegevens verwijderd.

 

Cookies
Regulatory Lab gebruikt een cookie op haar contactpagina van de website. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes aan informatie die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Die informatie gaat over uw gedrag op de website. Deze gebruikt Regulatory Lab met het doel om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Dit zijn noodzakelijke/statistische cookies (het is strikt noodzakelijk om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren met geringe gevolgen voor de betrokkenen/het is nodig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening), waarvoor Regulatory Lab geen toestemming hoeft te vragen (artikel 11.7a Telecommunicatiewet). 

 

Werkt Regulatory Lab met andere partijen?

De persoonsgegevens gedeeld via het contactformulier worden niet gedeeld met andere partijen. 

Wij gebruiken cookies van Google. De inhoud van de informatie delen we niet met Google.

 

Hoe lang gebruikt Regulatory Lab de persoonsgegevens?

Regulatory Lab gebruikt de persoonsgegevens van het contactformulier zolang als nodig is om aan de informatie aanvraag te kunnen voldoen. Hierna worden de gegevens verwijderd.

De gegevens verzameld met cookies worden gebruikt voor zolang als nodig is om het doel te verwezenlijken.. Dit houdt in dat ze na hierna worden verwijderd.

 

Wat zijn mijn rechten als betrokkene en hoe roep ik deze in?

Als Regulatory Lab jouw persoonsgegevens verwerkt heb je verschillende rechten die je kan inroepen ten aanzien van Regulatory Lab:

  1. Het recht op inzage van je persoonsgegevens.
  2. Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens als je denkt dat de persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.
  3. Het recht op gegevenswissing als: (1) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Regulatory Lab het verwerkte; (2) de betrokkene zijn toestemming intrekt; (3) er geen dwingende redenen zijn om de verwerking voort te zetten na bezwaar van de betrokkene; (4) er een wettelijke verplichting is voor Regulatory Lab om de gegevens te wissen.
  4. Het recht op beperking van de verwerking.
  5. Het recht op bezwaar op de verwerking.
  6. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij, mits de verwerking gegrond is op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst.
  7. Het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.
  8. Het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regulatory Lab.

Alle rechten behalve het klachtrecht (h) kan je inroepen door een e-mail te sturen naar  info@regulatorylab.com. Hierin maak je duidelijk welk recht je inroept en (indien wettelijk verplicht) de reden dat je dit recht inroept. Regulatory Lab zal altijd eerst je identiteit verifiëren door middel van een kopie van een identiteitsbewijs. Binnen een maand zal Regulatory Lab reageren op het verzoek. In de situatie dat afhandeling niet mogelijk is binnen deze periode, verlengen we de termijn met maximaal 60 dagen en stellen we je hiervan onverwijld op de hoogte. Om gebruik te maken van je klachtrecht bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) kun je  hier een klacht indienen.

 

Overige vragen of is er iets onduidelijk?

Je kan altijd contact opnemen met ons via  info@regulatorylab.nl of een keer langskomen op ons kantoor.