Risico Analyse

De Wwft Risicoanalyse is een gratis service van Regulatory Lab. De scan duurt 3 minuten en doorloopt alle veelvoorkomende valkuilen bij de nakoming van de Wwft. U ontvangt van ons:

- een toegespitste organisatieschets

- een risico profiel van uw organisatie

- de directe verbeterpunten

- Een overzicht van de passende beheersmaatregelen